Nytt i tjänsten

Nya egenskaper i kartorna över skogsfastigheterna - Bekanta dig med de nya egenskaperna

Läs mer

Störningsmeddelanden

Öppnandet av tjänsten via https://www.metsään.fi (obs. ä-bokstäverna) orsakar ett meddelande om certifikatfel. Vi rekommenderar att tjänsten används via addressen https://www.metsaan.fi eller https://www.minskog.fi.

Fördelar för skogsägare

 • Tjänsten visar
  AVVERKNINGS-, SKÖTSEL- OCH NATUROBJEKT
  i dina egna skogar
 • Du får tillgång till överskådliga
  KARTOR OCH FLYGFOTON
 • Du ser
  INKOMST- OCH KOSTNADSKALKYLER
  om din skog
 • Du kan använda
  SKATTEANTECKNINGAR OCH EN ANTECKNINGSBOK
 • Du kan uträtta ärenden direkt med
  SKOGSCENTRALEN
 • Du kan anmäla om
  ARBETSOBJEKT
 • Du hittar och kan konkurrensutsätta
  SKOGSTJÄNSTER I DIN REGION
 • Du loggar tryggt in med bankkoder
  TJÄNSTEN ÄR HELT GRATIS

Exempel på en sida

Esimerkkinäkymä Metsään.fi-palvelusta