Påverka tjänstens innehåll och utveckling! Berätta om dina önskemål för Skogscentralen, fråga om tjänsten MinSkog.fi eller skicka annan respons.

Ange kontaktuppgifter om du önskar svar på responsen. Vi tar kontakt inom en vecka.

t.ex. 0501234567