Nytt i tjänsten

Skogsägare och aktörer kan lämna in Kemera-ansökan för tidig vård av plantbestånd.

Läs mer

Fördelar för skogsägare

 • Tjänsten visar
  AVVERKNINGS-, SKÖTSEL- OCH NATUROBJEKT
  i dina egna skogar
 • Du får tillgång till överskådliga
  KARTOR OCH FLYGFOTON
 • Du ser
  INKOMST- OCH KOSTNADSKALKYLER
  om din skog
 • Du kan använda
  SKATTEANTECKNINGAR OCH EN ANTECKNINGSBOK
 • Du kan uträtta ärenden direkt med
  SKOGSCENTRALEN
 • Du kan anmäla om
  ARBETSOBJEKT
 • Du hittar och kan konkurrensutsätta
  SKOGSTJÄNSTER I DIN REGION
 • Du loggar tryggt in med bankkoder
  TJÄNSTEN ÄR HELT GRATIS

Exempel på en sida

Esimerkkinäkymä Metsään.fi-palvelusta