Dataskyddsbeskrivningen redogör för tillförlitligheten i tjänsten MinSkog.fi, utlämnande av uppgifter samt användarens rätt att kontrollera och korrigera uppgifter.

Tjänsten MinSkog.fi är en del av Skogscentralens system för skoglig information. Registerbeskrivningen för systemet redogör för hur uppgifterna behandlas i systemet, hur de skyddas samt för datakällor och utlämnande av uppgifter. I kvalitetsbeskrivningen av informationen om skogstillgångar beskrivs metoderna för datainsamlingen och fastställs allmänna kvalitetskriterier för informationen.

Läs beskrivningarna. Om du har frågor eller vill ge respons kan du använda responsblanketten i tjänsten eller kontakta kundtjänsten.