Om MinSkog.fi

Tjänsten MinSkog.fi för skogsägare erbjuder aktuell information om dina skogstillgångar. Du kan börja använda tjänsten när som helst. I tjänsten kan du uträtta ärenden hos Skogscentralen elektroniskt oberoende av tid och rum. I Aktörstjänsten kan du i egenskap av aktör i skogsbranschen med skogsägarens samtycke läsa samma uppgifter som skogsägaren har tillgång till.

Pröva på tjänsten

Till test-
användningen

Bekanta dig med kartor och annat innehåll i Skogsägartjänsten. Du har tillgång till skogsdata om exempelfastigheten utan identifiering.

Nyttan för skogsägare

Du kan börja använda tjänsten ensam eller tillsammans med din make eller maka i egenskap av skogsägare, delägare i skogssammanslutning eller delägare i dödsbo.

Nyttan för aktörer

Aktörstjänsten är ett behändigt verktyg för hanteringen av kundrelationerna. Med skogsägarens samtycke ser du aktuella skogsdata om hans eller hennes fastigheter.

Innehåll och omfattning

Aktörstjänsten är ett behändigt verktyg för hanteringen av kundrelationerna. Med skogsägarens samtycke ser du aktuella skogsdata om hans eller hennes fastigheter.

Aktuellt

Läs om de nya egenskaperna som tjänsten får inom kort. Skicka in dina åsikter som stöd för vårt utvecklingsarbete!

Använd tjänsten så här

För att kunna använda tjänsten MinSkog.fi behöver du bara en dator med uppkoppling till internet. Skogsägare loggar in på tjänsten med personliga nätbankskoder. Aktörer loggar in på Aktörstjänsten med Katso-koder.