Ajankohtaista palvelussa | Metsään.fi

Ajankohtaista palvelussa

22.5.2019

Uusia ominaisuuksia ja uutta sisältöä huhti-toukokuun päivityksissä

Metsänomistaja- ja toimijapalveluun

  • Metsänkäyttöilmoitus: Metsänkäyttöilmoitus-lomakkeeseen on lisätty kuvion piirtomahdollisuus - voit nyt itse rajata kartalla alueen, jota metsänkäyttöilmoitus koskee.  Voit myös avata ja tarkastella lähettämiäsi metsänkäyttöilmoituksia palvelussa.
  • Metsätilan kartalle uusia karttatasoja
    • Mahdolliset haukanpesien sijainnit omalla tilalla. Luonnontieteellisen keskusmuseon aineisto.
    • Valtakunnalliset, arvokkaat maisema-alueet. Suomen ympäristökeskuksen aineisto.
    • Varhaishoidon tarve – alueet, joilla havaittu varhaishoidon tarvetta.

Metsänomistajapalveluun

  • Uusi lomake: Suojeluselvityksen käynnistäminen – ilmoita kiinnostuksesi vapaaehtoisesta metsien suojelusta METSOsta.
  • Lisätty tietoa: Metsätila- ja kuviokohtaiset puuston kasvutiedot sekä esimerkki, kuinka metsänomistaja voi kasvutiedon avulla arvioida oman metsänsä vaikutuksen hiilinieluun.

Lisäksi päivityksessä korjattiin palvelun toiminnoissa aiemmin havaittuja häiriöitä. 

Palvelussa havaittuja puutteita ja häiriöitä, joita selvitetään ja korjataan

29.7.2019 

Työkohdeilmoitus

Työkohdeilmoitusta tehtäessä karttatyökaluissa näkyy hämäävästi kuvion piirtotyökalu. Kartalle ei kuitenkaan voi uutta kuviota piirtää. Työkohdeilmoitus toimii normaalisti, kun valitset työkohteeksi kartalla jo olevan valmiin kuvion. Poistamme virheellisesti näkyvän piirtotyökalun mahdollisimman pian.

Kartan zoomaus

Kun tilakartalla lähentää/loitontaa karttaa käyttäen oikealla olevaa zoomaustyökalua, zoomaushissiä, niin kartan oikean alakulman alasvetovalikon mittakaava ei muutu samassa suhteessa. Kun valitset valmiin mittakaavan alasvetovalikosta niin  silloin zoomaustyökalu muuttuu samassa suhteessa. Mittakaavajana vasemmassa alakulmassa muuttuu oikein zoomaustavasta riippumatta.