Ajankohtaista palvelussa | Metsään.fi

Ajankohtaista palvelussa

24.1.2019

Palvelussa havaittuja puutteita ja häiriöitä, joita selvitetään ja korjataan

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoituksen teko epäonnistuu, jos kuviolle on ehdotettu Muu hakkuu - Pienaukkohakkuu tai Muu hakkuu - Poimintahakkuu. Ilmoita-painikkeen painamisen jälkeen tulee ”Palvelussa häiriö.” Häiriö koskee sekä metsänomistajapalvelua että toimijapalvelua.

Chat-palkki tulosteissa

Tulostettaessa esimerkiksi metsätila-sivua tai metsätilan karttaa Chat-palkki tulostuu jokaiselle sivulle osin muun sisällön päälle.

Kartan zoomaus

Kun tilakartalla lähentää/loitontaa karttaa käyttäen oikealla olevaa zoomaustyökalua, zoomaushissiä, niin kartan oikean alakulman alasvetovalikon mittakaava ei muutu samassa suhteessa. Kun valitset valmiin mittakaavan alasvetovalikosta niin  silloin zoomaustyökalu muuttuu samassa suhteessa. Mittakaavajana vasemmassa alakulmassa muuttuu oikein zoomaustavasta riippumatta.