Minskog.fi |

Skogsägare

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi med
dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller
med ett chipförsett identitetskort.

Aktör i skogsbranschen

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi
med ett mobilcertifikat eller med dina nätbankskoder.

ÖPPEN SKOGLIG INFORMATION

 

Bekanta dig med öppen skoglig information och ladda ner datamaterial. Kräver inte inloggning.

Tjänsten MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Logga in i MinSkog.fi

Kundtjänst

Ring kundtjänsten

puh. 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8-16

Skicka E-post

Nyheter

  • Slyröjningsobjekt syns nu i e-tjänsten MinSkog.fi

    Skogscentralen har tagit fram information om plantbestånd som...

  • Skogsdatainventeringen inleds på olika håll i landet

    År 2020 inleds sedan en ny inventeringsomgång med målet att...

  • Hyggesbränningar och vattenvård inom ramen för naturvårdsprojekt

    Skogscentralen söker än en gång kunniga aktörer att utföra...

  • Evenemang