Minskog.fi |

STÖRNINGSMEDDELANDE:    Det kan förekomma tillfälliga störningar vid inloggningen i aktörstjänsten. Felet utreds.
Obs! Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar för Suomi.fi-fullmakter 20.09.2018 från kl. 15.00 – 18.00​

Skogsägare

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi med
dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller
med ett chipförsett identitetskort.

Aktör i skogsbranschen

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi
med ett mobilcertifikat eller med dina nätbankskoder.

ÖPPEN SKOGLIG INFORMATION

 

Bekanta dig med öppen skoglig information och ladda ner datamaterial. Kräver inte inloggning.

Tjänsten MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Kundtjänst

Ring kundtjänsten

puh. 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8-16

Skicka E-post

Nyheter

 • Dikesrensvägar som syns på kartor ökar virkesköparnas intresse

  En dikesrensväg är en led som anlagts i samband med iståndsättningsdikning...

 • Miljöstöd och naturvård tryggar mångfalden i privatskogar

  Finlands skogscentral har förbundit sig till målen i METSO-programmet....

 • Viktigt att bekämpa rottickan ända tills kölden kommer

  Rottickan sprider sig med sporer i luften och som mycel via rotkontakterna...

 • Evenemang

  19.9.2018 - 19.9.2018
  Tornion kaupungintalo. 7 krs. kokoushuone, Suensaarenkatu 4 95400 Tornio

  19.9.2018 - 19.9.2018
  Lamminmäen metsästysseuran maja, Heiniöntie 436 76100 Pieksämäki