Skogsägare

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi med
dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller
med ett chipförsett identitetskort.

Aktör i skogsbranschen

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi
med ett mobilcertifikat eller med dina nätbankskoder.

ÖPPEN SKOGLIG INFORMATION

 

Bekanta dig med öppen skoglig information och ladda ner geografiskt datamaterial. Kräver inte inloggning.

Tjänsten MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Kundtjänst

Ring kundtjänsten

puh. 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8-16

Skicka E-post

Nyheter

 • Skogsdata kan begäras med stöd av en kundrelation eller ett medlemskap

  Skogscentralen undersöker ändamålsenligheten med aktörens...

 • Lönsamt att plantera ny skog snart efter slutavverkningen

  Ur skogsbrukssynvinkel är tall, gran och vårtbjörk, som trivs...

 • Evenemang

  25.5.2018 - 25.5.2018
  Tampereen seudun ammattiopisto - Tredu Kuru

  26.5.2018 - 26.5.2018
  lähtöpaikka tarkentuu lähiaikoina Pieksämäki