Minskog.fi |

Skogsägare

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi med
dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller
med ett chipförsett identitetskort.

Aktör i skogsbranschen

 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi
med ett mobilcertifikat eller med dina nätbankskoder.
Dessutom behöver du ha en Suomi.fi-fullmakt.

ÖPPEN SKOGLIG INFORMATION

 

Bekanta dig med öppen skoglig information och ladda ner datamaterial.
Kräver inte inloggning.

Tjänsten MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Landskap, Kuusamo.

Kundtjänst

Ring kundtjänsten

puh. 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8–16.  

Skicka E-post

Nyheter

 • Älgskadeersättningarna fortsatte minska

  Under 2020 sökte skogsägare ersättning för hjortdjursskador...

 • Hyggesbränningar ökar den biologiska mångfalden

  Nyhet 22.2.2021   Årets första ansökningsrunda för naturvårdsprojekt...

 • Fler avverkningar planerades i privatskog 2020 trots coronapandemin

  Enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in uppgick...

 • MinSkog-tidningen

  MinSkog-tidningen