Aktuellt i tjänsten

27.3.2018

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Beståndsuppgifterna försvinner från blanketten för anmälan om verkställande

När man fyller i anmälan om verkställande och klickar sig tillbaka till de föregående stegen och sedan går framåt igen, kan det hända att beståndsuppgifter som redan sparats försvinner från blanketten. Genom att mata in beståndsuppgifterna på nytt kan man fortsätta att fylla i hela blanketten.

Kartorna i aktörstjänsten 

Brister har upptäckts i funktionerna "Visa på kartan" i aktörstjänsten.

  • Det händer till exempel att skogsfastigheter eller anmälningar om arbetsobjekt inte placeras ut korrekt på kartorna.
  • Kartan för en enskild anmälan om ett arbetsobjekt öppnas, men tematiseringen syns inte nödvändigtvis på kartan.

Min karta i skogsägartjänsten

En skogsägare ska till sin egen karta kunna hämta fram till exempel alla figurer som innehåller skogsvårdarbeten eller avverkningar. För närvarande fungerar kartan inte så.

Utskrivning av fastighetskartan

När en fastighetskarta skrivs ut stämmer skalmarkeringen och skalan på kartan inte överens.

Kalendrar i anslutning till blanketter

Kalendrar på vissa anmälningar och formulär i tjänsten syns på svenska eller engelska, t.ex. på finansieringsansökningsblanketten och vakttjänsten i aktörstjänsten.

IR-flygfoton

Tjänsten visar ett vanligt flygfoto, om det är färskare än IR-flygfotot. Således får man inte fram ett äldre IR-flygfoto, även om det skulle finnas ett sådant över området.

Skogsägarens problem med att logga ut ur tjänsten

En skogsägare som loggar in i tjänsten för första gången lyckas inte alltid med att logga ut igen med knappen "Logga ut". När skogsägaren loggar in i tjänsten för andra gången är utloggningen inget problem.  Problemet håller på att utredas tillsammans med Befolkningsregistercentralen, som tillhandahåller tjänsten Suomi.fi-identifikation.

  • Obs: En session i tjänsten MinSkog.fi stängs automatiskt när det gått två timmar efter att den senast användes aktivt.

 

Strömningsmodellerna för ytvatten syns inte

Strömningsmodellsmaterialet för ytvatten kan inte just nu ses på skogsfastighetens karta i MinSkog.fi. Orsaken är flytten av Lantmäteriverkets källmaterial till en annan miljö.  Strömningsmodellskartorna kan du också bekanta dig med på Skogscentralens webbsida (på finska).