Aktuellt i tjänsten | Minskog.fi

Aktuellt i tjänsten

23.5.2019

Nya egenskaper och nytt innehåll publicerat i april–maj

I Skogsägar- och aktörstjänsten

  • Anmälan om användning av skog: Du kan nu rita en figur på blanketten för anmälan om användning av skog. Du kan avgränsa området på kartan som anmälan gäller och du kan också öppna och granska redan inskickade anmälningar om användning av skog i tjänsten.
  • Nya kartlager på skogsfastighetskartan
    • Eventuella hökbon på fastigheten. Naturhistoriska centralmuseets material.
    • Värdefulla landskapsområden. Finlands miljöcentrals material.
    • Områden som behöver gräs- och slyröjning.

I skogsägartjänsten

  • Ny blankett: Inled skyddsutredning - anmäl intresse för frivilligt skydd av skogen inom ramen för METSO-programmet.
  • Tillagt information: Information om skogens tillväxt per fastighet och figur och exempel på hur skogsägaren med hjälp av informationen kan uppskatta skogens förmåga att binda kol.

Dessutom åtgärdades i uppdateringen sådana störningar i användningen av tjänsten som tidigare hade uppdagats.

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Att använda zoomen på kartan

När man på fastighetskartan försöker zooma in eller ut på kartan med verktyget till höger så ändras inte skalan i rullgardinsmenyn i samma förhållande. När du väljer en färdig skala från rullgardinsmenyn så ändras också inzoomningen i samma förhållande. Sträckan som visar skalan till vänster ändras dock korrekt oberoende av inzoomningssätt.