Aktuellt i tjänsten | Minskog.fi

Aktuellt i tjänsten

4.9.2019

Nya egenskaper i uppdateringen 4.9.2019

På sidan Ärenden - Ekouppsamling finns en ny blankett med vilken skogsägare som har anslutit skogen till områden för ekouppsamling kan anmäla produktionsinsatser som använts i skogsbruket och som inte överensstämmer med ekocertifieringen. Den anmälda informationen syns på sidan för ekologisk uppsamling och också som ett eget kartlager på kartan över skogsfastigheten. Anmälan kan göras av skogsägaren eller aktören.

Kemera-finansieringsansökan: I ansökningsblankettens kartmeny (Myndighetsärenden) på sidan Fyll i figuruppgifter kan man välja att få se tidigare Kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande både i skogsägar- och aktörstjänsten.

I aktörstjänsten kan man söka ekouppsamlingsområden eller områden som inte omfattas av ekouppsamlingen.

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Att använda zoomen på kartan

När man på fastighetskartan försöker zooma in eller ut på kartan med verktyget till höger så ändras inte skalan i rullgardinsmenyn i samma förhållande. När du väljer en färdig skala från rullgardinsmenyn så ändras också inzoomningen i samma förhållande. Sträckan som visar skalan till vänster ändras dock korrekt oberoende av inzoomningssätt.