Aktuellt i tjänsten | Minskog.fi

Aktuellt i tjänsten

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

6.10.2020

Förändringar på fastighetskartan 

Tills vidare kan du välja antingen flygfoto i falska färger eller terrängkarta som bakgrund. Vanligt flygfoto kommer att kunna användas igen i slutet av året.

Nedladdning av den enkla figurförteckningen som csv-fil misslyckas

För tillfället går det inte att ladda ned den enkla figurförteckningen som csv-fil. Tjänsten visar då felmeddelandet ”Störning i tjänsten”. HTML-figurförteckningen och den omfattande figurförteckningen fungerar normalt, så använd dessa i stället.

Automatisk utloggning från MinSkog.fi fungerar inte alltid

Allt fler elektroniska ärendehanteringstjänster använder Suomi.fi-identifikationstjänsten. Det goda med den är att man efter att en gång ha identifierat sig kan använda flera tjänster, till exempel MinSkatt-tjänsten och MinSkog.fi. Om du till exempel först loggar in i MinSkatt och därefter öppnar MinSkog.fi så öppnas tjänsten i en ny flik eller ett nytt fönster. Senare då du loggar ut från MinSkatt borde du också automatiskt loggas ut från övriga tjänster du använder, som MinSkog.fi. Nu sker det här nödvändigtvis inte, utan MinSkog.fi lämnas öppet i sitt fönster och du måste själv logga ut.

Att använda zoomen på kartan

När man på fastighetskartan försöker zooma in eller ut på kartan med verktyget till höger så ändras inte skalan i rullgardinsmenyn i samma förhållande. När du väljer en färdig skala från rullgardinsmenyn så ändras också inzoomningen i samma förhållande. Sträckan som visar skalan till vänster ändras dock korrekt oberoende av inzoomningssätt.