Geografiskt informationsmaterial | Minskog.fi

Geografiskt informationsmaterial

Öppna skogsdata kan fås i form av olika slags materialpaket. Materialet har indelats i grupper utifrån innehållet och områdesindelningen. Geografiskt informationsmaterial lämpar sig bra t.ex. för analyser på landskapsnivå. Användningen av geografiskt informationsmaterial förutsätter ett särskilt program.

Material kan fås i de former som fastställts i skogsdatastandarden. Allt material har tillsvidare inte en officiell standard, men alla standarder kommer att göras formella under 2018. Material har filformatet OGC GeoPackage. Versionen som ska användas är 1.2 med RTree-utvidgning. Förutom GeoPackage kan figurer med skogstillgångar fås i XML-format per kartblad (MV1.7).

Om uppgifter om en privatperson sammanförs med den geografiska informationen, ska skyldigheterna om skydd av personuppgifter beaktas vid användningen av informationen. Mer information: Överlåtelse av offentlig miljöinformation.

FTP-länkarna fungerar bäst med ett särskilt kundprogram, till exempel FileZilla. Användning av FTP-protokoll kan också vara blockerad av organisationens nät.

Det är ett avbrott i servicen vardagar klockan 5.30-6.30, då materialet uppdateras.

Att observera i materialpaketen

Prenumerera på ett RSS-flöde med ändringar >>

Nr. Beskrivning Tillsatt / Uppdaterat
2 Störningar med särskilt viktiga livsmiljöer i geografiskt informationsmaterialpaket av öppen skoglig information. – Störningssituationen är förbi. måndag, november 26, 2018 - 08:00
1 I materialet om Kemera och anmälan om användning av skog orsakar kolumnnamn på över 31 tecken problem i Esris program. Materialet öppnas som det ska till exempel i programmet QGIS. Problemet har lösts genom att kolumnnamnen på över 31 tecken har förkortats. onsdag, april 18, 2018 - 14:45

Materialpaket

Material Områdesindelning Länk för nedladdning
Beståndsfigurer      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
  Kartblad (XML) HTTP FTP
Figurer med särskilt viktiga livsmiljöer      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Material baserat på rasterrutor      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Kemera-material      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Anmälningar om användning av skog      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP

 

Beskrivningar och teknisk dokumentation av geografiskt informationsmaterial

Material Metadata Databasschema Koduppsättning
Beståndsfigurer Länk PDF Excel-fil
Figurer med särskilt viktiga livsmiljöer Länk PDF Excel-fil
Material baserat på rasterrutor Länk PDF Excel-fil
Kemera-material Länk PDF Excel-fil
Anmälningar om användning av skog Länk PDF Excel-fil

Mer information