Karttjänster | Minskog.fi

Karttjänster

I karttjänsterna kan du ta del av öppen skoglig information utan något särskilt program för geografisk information. För de enskilda objekten kan du se den viktigaste informationen i varje materialkategori. Exaktare uppgifter finns att få via gränssnitten och det nedladdningsbara geografiska datamaterialet.

I en del av karttjänsterna används koder för objektens egenskaper. Koderna finns beskrivna i en Excel-tabell.

Karttjänster (på finska)