Nättjänster för skogsägare | Minskog.fi

Nättjänster för skogsägare

MinSkog.fi är Finlands mest använda e-tjänst för skogsägare. Den gör det enkelt att sköta skogsärenden och hålla kontakt med oss och andra aktörer i skogsbranschen. Det finns också andra nättjänster för skogsägare. De kompletterar varandra och de kan användas sida vid sida beroende på vad du anser att du behöver. Nedan har vi samlat skogsnättjänster som med ditt samtycke kan utnyttja skogsdata i MinSkog.fi.

 

Vid försäljningen kan du dra fördel av e-tjänster. Kuutio.fi är  en tjänst för virkeshandel som skogsägarna och virkesköparna tagit fram tillsammans. Tjänsten tillhandahålls på finska. 
Kuutio är det lättaste sättet att sälja virke. Tjänsten är en e-handelsplats som är öppen för alla skogsaktörer. Privata skogsägare, skogsvårdsföreningar, sågindustrin, skogsindustrin och aktörer inom skogsenergi är välkomna att använda tjänsten. Skogsägare kan använda tjänsten avgiftsfritt för enkel virkeshandel till rätt pris.

www.kuutio.fi

 

Andra e-tjänster för skogsägare

AgriSmart

AgriSmart är ett effektivt arbetsredskap för jordbrukare, skogsägare och entreprenörer. AgriSmart fungerar i webbläsaren och användningen är optimerad för mobilanvändning. I kartvyn i AgriSmart ser du åkerskiften, skogsfigurer, bildsatta anteckningar och var de arbetsmaskiner som du äger och som är utrustade med fordonsspårning befinner sig. Skogsfigurerna kan du importera som filer från MinSkog.fi.

www.suonentieto.fi/tuotteet/agrismart/

 

Stora Enso - eMetsä

I eMetsä-nättjänsten håller du dig uppdaterad om det som sker i din skog. Vi för med till tillstånd enkelt över information från MinSkog.fi till eMetsä. Du ser en uppdaterad skogsbruksplan, dina egna virkeshandelsuppgifter, kartor och du kan följa hur virkesdrivningen framskrider. Efter virkeshandeln fortsätter din skog att växa på ett konto med bra ränta (Tähtitili). 

www.emetsa.fi

 

Kanto-tjänst

Bitcomp Oy:s Kanto-tjänst är ett lätt sätt att via en mobilapplikation komma åt data i MinSkog.fi. I applikationen syns bland annat uppskattade kostnader för och intäkter från skogsvårdsarbete, fastighetsgränser, flygbilder och bakgrundskartor för hela Finland samt laserskanningsdata. Du kan också positionsbestämma dig själv när du rör dig i skogen, göra egna anteckningar och ta kontakt med serviceleverantörer.

www.kantoon.fi

 

Skogsvårdsföreningarnas - Heimskogen

Skogsvårdsföreningarnas medlemmar har tillgång till den mobila skogsbruksplanen Heimskogen som kan laddas ner till smarttelefonen. Du måste ha tillgång till en färsk skogsbruksplan för att kunna ta applikationen i bruk. I tjänsten Heimskogen finns uppdaterade terrängkartor, fastighetsgränser och flygbilder samt din egen skogsbruksplan. Heimskogen fungerar också utan nätuppkoppling.

www.metsaselain.fi

 

Metsä Group - Tjänsten Metsäverkko

Metsä Group och tjänsten Metsäverkko. När du ger oss tillstånd att i MinSkog.fi flytta över dina skogsdata kan vi betjäna dig bättre. Metsäverkko är avgiftsfritt för våra medlemmar och här kan du till exempel uppdatera skogsdata som har importerats från MinSkog.fi och utföra virkeshandel elektroniskt. I mobilapplikationen har du alltid skogsbruksplanen med dig. Bekanta dig med Metsäverkko på adressen www.metsaverkko.fi.

www.metsaverkko.fi

 

OPn Metsä

OP:s Metsä erbjuder en helhetsbild av din skogs värde och handleder dig i hur du tar hand om din skogsegendom så att också naturen och ekonomin beaktas. OP Metsä kombinerar offentligt tillgängliga data från Skogscentralen, Lantmäteriverket och Naturresursinstitutet. Med ditt tillstånd för vi också över data om din skogsegendom till tjänsten från MinSkog.fi. Du hittar den avgiftsfria tjänsten på www.op-metsa.fi.

www.op-metsa.fi

 

Tapio - skogsbranschens verktyg

Moderna och populära verktyg i skogsbranschen och tillgång till data om skogen får du med Tapio ForestKIT – en professionell nätapplikation för administration av skogstillgångar och skogsvårdsarbeten. Tapio Maastotaulukot erbjuder skogsvårdsrekommendationernas centralaste innehåll i din mobiltelefon. Tapio Metsänhoitokortisto är ett databibliotek för god skogsvård. Tapio ForestTEST erbjuder kvalitativa webbkurser om allt från plantskogsvård till ekonomi.

www.tapio.fi/tuotteet

 

Trestima

TRESTIMA visar en figurkarta utgående från vilken skogsägaren kan hitta sin figur i skogen. Om ägaren behöver en uppskattning av skogens värde kan denne köpa ett bildpaket och fotografera sin skog. Till exempel går det att med hjälp av 5–10 bilder uppskatta till exempel trädslag, diameter, antal och volym på ett några hektar stort skogsområde.

www.metsanmyynti.fi

 

UPM - e-tjänster

UPM erbjuder olika e-tjänster för olika behov på sin webbplats www.metsamaailma.fi, www.uusimetsanomistaja.fi, www.upmyhteismetsa.fi, www.bonvesta.fi och www.upmsilvesta.fi. Dessutom kan avtalskunder utnyttja MetsäSoppi-tjänsten. Övriga exempel på våra e-tjänster är UPM Metsäni-mobilapplikationen och e-tjänsten UPM ProMetsä för aktiva skogsägare.

 

Wuudis

Wuudis är en lätt använd elektronisk tjänst för enklare förvaltning av skogsegendomen. I Wuudis möts skogsägare, företag och virkesköpare. Du kan konkurrensutsätta skogsvårdsarbete och virkeshandel utan avgift. Wuudis utvecklas snabbt till att bli en helhetsomfattande tjänst för förvaltning av skogsegendomen i den digitala tidsåldern som synkroniseras med myndighets- och satellitdatasystem.

www.wuudis.com