Nyttan för aktörer

Låt kunden hitta dig

Om du går med i tjänsten ser skogsägare dina uppgifter när de letar efter någon som kan utföra arbetet i skogen eller när de vill dela med sig av skogsdata till aktörer.

Gå med i Aktörstjänsten

Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så snabbt som möjligt.

    •    Lämna kontaktuppgifter

Har du redan gått med?

Logga in med ett mobilcertifikat eller med dina nätbankskoder.

 

MinSkog.fi är en digital ärendehanteringstjänst som för samman skogsägare och skogsbranschens aktörer. I tjänsten ser du alla skogsdata som du har fått tillstånd av skogsägaren att se. Också kontaktuppgifter till skogsägare är lättillgängliga och alltid uppdaterade.

Hitta nya kunder och utnyttja skogsdata

När du har fått samtycke till det av skogsägaren ser du samma skogsdata i tjänsten som skogsägaren ser. Det är enkelt att komma överens om skogsvård och avverkning. Du kan ta kontakt med skogsägaren i precis rätt stund när arbetet behöver utföras.

Sökfunktionerna gör planeringen av arbetet effektivare

Tjänsten har en effektiv och mångsidig sökfunktion som gör att du enkelt hittar lämpliga arbetsobjekt. Du ser också sökresultaten på kartan så du kan planera verkställandet av arbetsobjekt nära varandra för att spara kostnader. Spara bra sökkriterier som favoriter så är det lätt att använda dem igen.

Data snabbt och tryggt med skogsägarens samtycke

I MinSkog.fi ser aktörer de uppgifter om skogsägare och de skogsdata som skogsägaren har gett aktören tillstånd att se eller flytta över. Med tillstånd att läsa ser du uppgifterna i tjänsten och kan göra sökningar. Med tillstånd att flytta över data kan din organisation dessutom flytta över data till det egna datasystemet.

Så får du samtycken

Du kan skapa en genväg för att ge samtycken till ditt företag i tjänsten. Den kan du till exempel bifoga när du skickar ett marknadsföringsbrev till skogsägare. Du kan också ge råd åt skogsägaren i hur denne ger samtycket i MinSkog.fi.

Nyaste data alltid tillgängliga

I tjänsten MinSkog.fi kan du göra anmälningar om användning av skog över dina kunders skogsfastigheter och därför behöver du inget annat särskilt system. Vi uppdaterar data utgående från anmälningar om användning av skog, finansieringsansökningar och utförda granskningar. Skogsägare kan själva uppdatera sina kontaktuppgifter och begära att verkställda arbeten uppdateras. Du kan också erbjuda mervärde åt dina kunder genom att meddela om förändringar för deras räkning i tjänsten - på det viset erbjuder du aktuella data som grund för era gemensamma beslut.

Skogen växer och så också beståndsdata i MinSkog.fi. Samtidigt uppdateras vård- och avverkningsförslagen. Kontinuerligt uppdaterade data ingår i tjänstens årsavgift.

Information om naturobjekt redan när arbeten planeras

I tjänsten ser du naturobjekt, skogslagsobjekt, miljöstödsobjekt och värdefulla livsmiljöer på skogsägarens fastighet. Du kan då enklare beakta naturobjekt redan i planeringsskedet och på det sättet få en smidigare verkställning.

 

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.